Redactie WN

Redactie WN

De redactie van WegdamNieuws.nl bestaat uit Arthur Schoneveld en Raymond Wegdam. In samenwerking met enkele gastredacteuren proberen zij Hengevelde en omstreken dagelijks te voorzien van het laatste nieuws!

dinsdag, 23 juni 2020 22:35

Erwin Schonenborg kats 50

Zelden zal een voortuin zo vol hebben gestaan dan bij de kersverse Abraham Erwin Schonenborg! Al dagen van tevoren prijkten er 4 bouwhekken aan de overkant van de woning! Lees en geniet van de creativiteit van familie, vrienden en lotgenoten!

Mede namens de redactie proficiat man!

dinsdag, 23 juni 2020 21:26

Armband verloren

Wie heet bovenstaande armband in Hengevelde gevonden? Vermoedelijk afgelopen vrijdagavond kwijtgeraakt op het fietspad langs de Needsestraat. Mag gemeld worden bij 06-36352860 indien hij gevonden is. Alvast hartelijk dank namens de eigenaar.

Hof van Twente gaat biodiversiteit monitoren met een nieuwe app. Via die app kun je door een aantal simpele vragen te beantwoorden, snel een beeld krijgen van de aanwezige biodiversiteit. De komende jaren gaat de gemeente een breed programma uitvoeren om de biodiversiteit in de gemeente te verbeteren. De app wordt gebruikt om de huidige situatie in kaart te brengen en in de komende jaren te monitoren hoe de biodiversiteit zich ontwikkelt. Hof van Twente heeft hiermee een primeur: de nieuwe app is in de laatste fase van ontwikkeling en komt binnenkort ook voor anderen op de markt.

Soms krijgen wij ingezonden stukken van lezers. Zo ook onderstaande brief van Herman Varenbrink, die de wijze van het ruimen van graven op de Hengeveldse begraafplaats nader voor het voetlicht wil brengen en tevens een discussie op gang wil brengen. Onderstaande brief heeft Herman overigens ook naar het kerkbestuur gestuurd.


Geacht bestuur,

Recentelijk kreeg ik het verzoek tot verlenging c.q. ruiming van het graf van mijn ouders.

Bij de brief van 13 januari 2020 was een bijlage gevoegd met voorwaarden ; reglementen alsmede een nota. Het zal u hoogstwaarschijnlijk niet verbazen dat ik geenszins van plan ben tot ruiming en de kosten voor verlenging zonder meer te betalen. In het kort zal ik dit motiveren.

Ruim 25 jaar geleden was een vooruitziende blik aanwezig binnen kerkbesturen dat er ruimte moest komen op de begraafplaatsen. Hoe dit op te lossen. Een eerste inventarisatie leerde dat veel oudere graven met toestemming geruimd zouden kunnen worden. De praktijk leerde dat dit niet zo eenvoudig was ; er zaten nog veel haken en ogen aan. Een nieuw reglement werd gemaakt om in de toekomst- indien nodig- eenvoudiger te kunnen ruimen.

De eerste golf van ruiming zal nog niet geleid hebben tot weerstand maar de 2e ,naar ik aanneem, iets meer.

De laatste jaren zal het u niet ontgaan zijn dat kentering is ontstaan rondom afscheid gedenken en begraven / crematie. Dit betekent dat de noodzaak tot ruiming momenteel voorlopig niet direct noodzakelijk is.

Het vaststellen van het huidige reglement voorziet in ruiming na 20 jaar. Wanneer nabestaanden dit niet wensen, kan tegen betaling worden verlengd. De hoogte van dit bedrag zou nodig zijn om de kosten van de begraafplaats te kunnen dekken. Ik ben gelovig maar hierin beslist niet.

Een graf heeft niet voor iedereen een gelijkwaardige waarde. Nabestaanden in de eerste graad worden nu gedwongen een hoog bedrag te betalen, terwijl het bedrag van verlenging nog niet bekend was. Ik vraag mij in redelijkheid af in hoeverre je naderhand kunt komen tot een bijbetaling.

Bij het opstellen van het huidige reglement is n.m.m. te veel gelet op het verleden dat o.a. zeer oude graven op begraafplaatsen een sta in de weg waren. Door het stellen van een tijdslimiet met hieraan gekoppeld een financiële vergoeding , was de gedachte twee vliegen in een klap.

Een andere bijkomstigheid zal hoogstwaarschijnlijk zijn ingegeven de grafrechten gelijke tred te houden met de van gemeentewege Algemene begraafplaatsen.

De grafrechten op gemeentelijke begraafplaatsen waren aanmerkelijk duurder en te veronderstellen dat deze zouden zakken in prijs was onrealistisch.

Dat door ruimtegebrek de mogelijkheid aanwezig moet zijn om in nood graven te ruimen is te billijken. Maar als blijkt dat de kosten van onderhoud te duur worden ga dan overwegen wat goedkoper kan en evt. de eerste grafrechten verhogen. Het is ongepast om nabestaanden na 20 jaar voor de keus te stellen betalen of ruimen.

Het ruimen van graven heb ik de laatste jaren gevolgd. Graven welke historie hebben, zijn geruimd. Ik hoop met dit schrijven een discussie op gang heb gezet.

Groeten,

H.B.Varenbrink


De schrijver van bovenstaande brief kreeg overigens reactie van het kerkbestuur en gaf hierover het volgende te kennen aan de redactie:


Het antwoord vanuit het bestuur was zeer zakelijk en ik heb de indruk dat totaal voorbij wordt gegaan aan mijn argumenten. Het is mogelijk dat ik de enige ben die hiertegen bezwaar maakt . Mocht dat niet zo zijn, dan sta op en reageer.

Herberg de Gebrande Waateren had het perfect voor elkaar met de tafels op RIVM-afstand: De toiletten met de juiste ontsmettingsmiddelen en de catering op het juiste niveau, maar: het was de echte spontaniteit die ontbrak. De RIVM creëerde een afstand die klaarblijkelijk niet overbrugbaar was deze middag. Aan de ene kant hulde voor de bezoekers en de organisatie, maar aan de andere kant: Laten we hopen dat de toekomst meer mogelijkheden gaat bieden.
Na verloop van tijd stimuleerde voorzitter Kasper Put de aanwezigen om een enquête in te vullen op www.Hengevelde.nl. Deze is bedoeld om input uit Hengevelde te verkrijgen over de toekomst van onze feesten. Het invullen van vragenlijst duurde ongeveer 5 minuten. Kasper Put: ”We kunnen het ontzettend waarderen als je ook even jouw keuzes wil toelichten. Juist die informatie helpt ons verder!”
Mocht je het alsnog in willen vullen KLIK HIER.