maandag, 16 september 2019 09:53

Vanavond jaarvergadering W.V.V.'34

Geschreven door

Maandagavond 16 september a.s. om 20.30 uur vindt de jaarlijkse jaarvergadering van W.V.V.'34 plaats in de kantine op het sportpark. 
Het belooft een informatieve avond te worden waarin ook de eerste contouren worden geschetst van onze toekomstige sportaccommodatie. Komt dus allen! 

Hieronder de agenda: 

Agenda

 • Aanvang 20.30 uur
 • Opening
 • Notulen jaarvergadering 2018
 • Jaarverslag secretaris
 • Jaarverslag penningmeester
 • Jaarverslag Vrienden van W.V.V.'34
 • Verslag kascommissie
 • Verkiezing kascommissie
 • Mededelingen verschillende commissies
  - Voetbaltechnische zaken inclusief jeugdzaken
  - Buiten- en binnen accommodatie
  - Commissie communicatie
  - Sponsorzaken
  - JAC zaken
 • Mededelingen bestuur

Pauze

 • Sportpark van de toekomst
 • Jubilea en onderscheidingen
 • Bestuursverkiezing 
  - Aftredend (niet herkiesbaar): Christiaan Spijkerman, Harrie Spekreijse
  - Voorgestelde kandidaten door bestuur: Marieke Vogt, Jan Smit
  - Aftredend (herkiesbaar): Miriam Doeschot, Johan Vogt
  - Tegenkandidaten kunnen schriftelijk bij de secretaris aangedragen worden tot 24 uur voor aanvang van de vergadering en voorzien van drie namen en handtekeningen van leden van W.V.V.'34
 • Rondvraag
 • Sluiting rond 22.30 - 22.45 uur
Redactie WN

De redactie van WegdamNieuws.nl bestaat uit Arthur Schoneveld en Raymond Wegdam. In samenwerking met enkele gastredacteuren proberen zij Hengevelde en omstreken dagelijks te voorzien van het laatste nieuws!

Laat een reactie achter

Reacties van iedereen die worden direct, zonder tussenkomst van de redactie, op de site geplaatst. We gaan ervan uit dat je op een fatsoenlijke manier reageert en inhoudelijk op elkaar reageert. De reacties gaan over het onderwerp van discussie, niet over de personen die de reacties plaatsen. Reacties met beledigingen of scheldwoorden worden verwijderd.