donderdag, 19 november 2020 19:40

De Hof energieneutraal in 2035; de routekaart

Geschreven door

Energieneutraal in 2035 is waar wij voor gaan als gemeente Hof van Twente. Energie- neutraal betekent dat er evenveel energie wordt opgewekt binnen de gemeente als dat er verbruikt wordt, en dat die opwek op een groene manier plaatsvindt. Om duidelijk te maken wat er voor nodig is om deze ambitie te realiseren is in 2015 de eerste Routekaart gemaakt en vastgesteld. In de afgelopen vijf jaar is de gemeente Hof van Twente aan de slag gegaan met de verschillende onderdelen van de routekaart en hebben we in de gemeente stappen gezet met besparing, duurzame opwek, zon op dak, en het verduurzamen van ons eigen vastgoed.

Inhoudelijke boodschap

Op dit moment werken ze bij de gemeente Hof van Twente aan de nieuwe routekaart. Hierin willen ze meer duiding geven aan de opgave; hoeveel is de opgave, hoe is deze verdeeld, wat hebben de stappen die we nu al hebben gezet opgeleverd, en hoe werken we toe naar het realiseren van onze ambitie. Hiervoor worden berekeningen gemaakt en gesprekken gevoerd. Niet alles kan in cijfers worden uitgedrukt en ze hebben in de afgelopen 5 jaar geleerd dat een transitie als deze niet te plannen is. Een transitie krijg je voor elkaar door een stip op de horizon te plaatsen en tegelijkertijd ruimte te geven aan nieuwe ontwikkelingen en initiatieven van onderaf (bron: Drift, onderdeel van de Erasmus Universiteit). Dit past bij ons als gemeente. Bij de gemeente Hof van Twente geloven in verduurzaming door te doen, voor en door de samenleving.

De nieuwe routekaart willen ze inhoudelijk aanscherpen met extra toelichting op de opgave, de opbrengst van de activiteiten die we hebben gerealiseerd, en de concrete stappen die we gaan zetten (voor zover ze die duidelijk hebben). De stappen en bijdrage van de RES en het traject van de Transitie Visie Warmte waar we in de loop van december mee gaan starten krijgen hier bijvoorbeeld een plek. Met de komst van Kirsten van de Meeberg van Bureau Zaaigoed en de inhuur van Over Morgen is het mogelijk om deze aanscherping te doen. Het definiëren van de concrete activiteiten en cijfermatige toelichting vraagt om zorgvuldigheid.


En daar is tijd voor nodig. Bij de gemeente Hof van Twentej hebben ze hierbij de volgende doorlooptijd en stappen voor ogen. Op 27 november wordt een eerste conceptversie voorgelegd aan de Raadswerkgroep Duurzaamheid en Biodiversiteit. Op 4 december vindt een open informeel gesprek plaats met de Raadswerkgroep over de routekaart die als klankbord fungeert. Tijdens de informele raadsbijeenkomst op 16 december nemen ze u mee in de inhoud van de routekaart. Na deze bijeenkomsten wordt de conceptversie verder uitgewerkt. 

Redactie WN

De redactie van WegdamNieuws.nl bestaat uit Arthur Schoneveld en Raymond Wegdam. In samenwerking met enkele gastredacteuren proberen zij Hengevelde en omstreken dagelijks te voorzien van het laatste nieuws!

Laat een reactie achter

Reacties van iedereen die worden direct, zonder tussenkomst van de redactie, op de site geplaatst. We gaan ervan uit dat je op een fatsoenlijke manier reageert en inhoudelijk op elkaar reageert. De reacties gaan over het onderwerp van discussie, niet over de personen die de reacties plaatsen. Reacties met beledigingen of scheldwoorden worden verwijderd.