zondag 15 juli 2018
Inloggen

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Op 22 september aanstaande is het weer Burendag. In veel straten worden er dan activiteiten georganiseerd of een buurt- of straatfeest gehouden. Het kan zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Bij bijvoorbeeld een straatafzetting moet u altijd een vergunning aanvragen, is dit niet het geval, dan kan het zijn dat voor uw evenement een melding voldoende is. Op de website van de gemeente (klik hier) kunt u zien of voor uw evenement een vergunning moet worden aangevraagd of dat u kunt volstaan met een melding. Een vergunningaanvraag of een melding moet minimaal 6 weken voor het evenement door ons zijn ontvangen. Vraag uw evenement dan ook op tijd aan! Aanvragen of meldingen die te laat door de gemeente worden ontvangen kunnen ze niet meer in behandeling nemen.

Wethouder Harry Scholten is gisteren verkozen tot lid van het Dagelijks Bestuur van de P10. Dat gebeurde tijdens de zomersessie waarbij alle zeventien P10-gemeenten aanwezig waren. Harry Scholten: “Het platteland heeft veel te bieden en is onmisbaar voor bijvoorbeeld een duurzaam Nederland. Hof van Twente zet zich actief in voor een leefbaar platteland. In P10-verband werken we samen aan innovatieve oplossingen om het platteland vitaal en leefbaar te houden voor de toekomst. Dat sluit naadloos aan op onze eigen gemeentelijke visie, waarin innovatie één van de pijlers is.”

2017 was voor Twente Milieu een jaar waarin er samen opnieuw mooie resultaten zijn neergezet en waarin maar liefst drie aandeelhoudende gemeenten diftar invoerden. De jaarrapportage die Twente Milieu elk jaar op het gebied van afvalinzameling voor de aandeelhoudende gemeenten maakt, laten zien dat we in Twente goed op weg zijn om in 2030 terug te gaan naar maximaal 50 kilogram restafval per inwoner per jaar. De gemeenten volgen daarin hun eigen route maar met een heldere en gedeelde ‘stip op de horizon’. Binnen de gekozen routes is er steeds meer ruimte voor keuzevrijheid van inwoners, een mooie en kansrijke ontwikkeling volgens Twente Milieu.

Evenementenbeleid vastgesteld

  • dinsdag, 19 juni 2018 20:44

De regio heeft een handreiking gemaakt voor veiligheid bij evenementen. Hof van Twente volgt dit beleid, maar heeft hierop als bijlage een lokaal evenementenbeleid gemaakt. Uitgangspunt bij de lokale bijlage is het maatwerk. Niet alle evenementen binnen onze gemeente zijn op de regionale wijze te behandelen, en gemeente Hof van Twente wil de lokale tradities in ere houden waar mogelijk. In de lokale bijlage zijn de belangrijkste elementen opgenomen waar de gemeente bij de vergunningverlening en handhaving rekening mee houden.

De versterkingswerkzaamheden aan de Dorrebrug en de Warmtinkbrug over de Twentekanalen zijn eind 2017 uitgevoerd. Op beide bruggen zijn er na uitvoering van de werkzaamheden nog restpunten overgebleven die in mei zijn aangepakt. Bij kwaliteitscontrole is gebleken dat de nieuwe slijtlaag op de Dorrebrug niet voldoet en vervangen dient te worden. Woensdag 6 juni en donderdag 7 juni is de huidige slijtlaag daarom verwijderd. Van maandag 9 juli tot en met vrijdag 13 juli wordt de nieuwe slijtlaag aangebracht en is de Dorrebrug opnieuw afgesloten voor alle wegverkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld.

all4gsm

Dorpsagenda powered

sio

agendahvelde

De verhalen van Gijs worden u aangeboden door

Reacties van lezers

Koop bij onze sponsoren

waar

WN op socialmedia

Zoeken op deze site!

Spreuk van de week

We willen dat kinderen zelfstandig leren denken,

totdat ze niet meer doen wat wij willen

Tip spreuk: [email protected]

Koop bij onze sponsoren

Koop bij onze sponsoren

get bitcoin faucet best cryptocurrencies to invest in october 2017 dizimob1.com/index.php
find out this here continue gtx 1080 bitcoin mining performance
this contact form buy bitcoin right now reddit does ethereum mining worth free doge mining
bitcoin mining antminer s5 gain bitcoin owner make diagonal zero matlab check my source top 10 bitcoin mining software 2017 top bitcoin mining 2017
hop over to this site additional hints digitalfox.se why not try this out