woensdag 14 november 2018
Inloggen

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

GroenLinks stimuleert verduurzaming

  • vrijdag, 09 november 2018 11:48

De raad heeft de programmabegroting 2019 vastgesteld. GroenLinks is blij met de brede aandacht voor verduurzaming. In een aantal moties en amendementen heeft de raad het belang ervan vastgesteld. William Sanchez van GroenLinks Hof van Twente: “ 4,5 miljoen uit de reserves komen beschikbaar voor verduurzaming als daarmee een hoger rendement wordt verwacht dan de rente op de bank. Daar kunnen we prachtige duurzaamheidsplannen mee verwezenlijken. Verder heeft het college een klimaatadaptatieplan toegezegd om allerlei maatregelen te treffen in verband met de klimaatverandering en met name het watermanagement. Ook wordt de ge-meente lid van Steenbreek om mee te kunnen doen aan allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld de actie een steen uit de tuin inleveren en een plant ervoor in de plaats. Ook zal er gekeken worden naar vergroening van de leges om daarmee verduurzaming te stimuleren. Ook vind ik dat we richting 2035 energieneutraal veel nauwkeuriger en specifieker plannen moeten gaan ontwikkelen, dus ook exacter moeten weten hoe de transitie ervoor staat.”. GroenLinks heeft ook aandacht gevraagd voor het bevorderen van bewonersini-tiatieven en stimuleren van betrokkenheid van met name jongeren door het opzetten van een jongeren-raad hiervoor. Wethouder Meulenkamp vond dit een interessant idee en vraagt GroenLinks om met een voorstel te komen. Naast de aandacht voor verduurzaming was er ook veel aandacht voor het grote tekort op begroting voor de jeugdzorg. Dat probleem speelt in heel veel gemeenten en het zit complex in elkaar. William Sanchez: “natuurlijk moet zo’n financieel gat worden gedicht. Maar er is nog veel meer aan te doen. In het voorjaar heb ik vragen gesteld over het functioneren van de wettelijk voorgeschreven cli-entparticipatie in de jeugdwet. Dat blijkt niet goed te functioneren, terwijl communicatie met alle betrok-kenen toch in de eerste plaats in het belang is een soepele uitvoering van die wet. Ook is onduidelijk hoe effectief het beleid precies werkt richting preventie van zorg. Ook in de zorg kan gewerkt worden aan ver-duurzaming”.

De Statenfractie van het CDA in Overijssel maakt zich zorgen over het bericht dat de landelijke subsidiepot van 75 miljoen voor de sanering van asbestdaken leeg is en dat geplande saneringen worden uitgesteld. Door meerdere organisaties die actief zijn in de asbestsanering is richting de CDA fractie bezorgd gereageerd. Ook zijn er vanuit de markt geluiden dat er prijsopdrijvende ontwikkelingen zijn in het kader van stortkosten voor saneerders. Bouwien Rutten, woordvoerder Milieu en Energie stelt hierover vragen aan het provinciebestuur: “We stellen alles in het werk om de sanering van asbest te versnellen, zodat we kunnen voldoen aan de opdracht om in 2024 als provincie asbest vrij te zijn. Als de Rijkssubsidie wegvalt is dat een grote tegenvaller die de ingezette versnelling flink afremt. Ik wil graag horen hoe dit zit”.

Hof van Twente reageert op afwijzing

  • maandag, 05 november 2018 19:02

De fractie van GB heeft kennisgenomen van het feit dat het Rijk 200 miljoen euro beschikbaar stelt voor de tekorten die gemeenten hebben op het sociale domein. Tot onze grote verbazing is de Gemeente Hof van Twente één van de zeer weinige gemeenten die geen bijdrage uit de stroppenpot krijgt. Hieronder namens de gemeente Hof van Twente het antwoord:
Voordat wij hieronder de vragen beantwoorden, hechten wij eraan om bovenstaande enigszins te nuanceren. Het is inderdaad zo dat wij niet voor een bijdrage in aanmerking komen. Wij betreuren dit ten zeerste. Het is echter niet zo dat wij als één van de weinige gemeenten niet hiervoor in aanmerking komen. 88 gemeenten hebben een beroep gedaan op de regeling waarvan 77 gemeenten in aanmerking komen voor een bijdrage. De overige gemeenten komen niet in aanmerking, of omdat zij niet hebben aangevraagd of omdat de aanvraag is afgewezen.
Weet het college wat de reden van afwijzing van de aanvraag is?

We wonen in één van de mooiste gebieden van Nederland. Het is prettig, goed en gezond leven in een groene omgeving als Hof van Twente. Dat willen we graag zo houden. Ook voor de komende generaties. Daarom wil de gemeente Hof van Twente over naar duurzame bronnen van energie voor nu en voor later. We moeten veranderen om hetzelfde te blijven. Zo is het uitgangspunt dat Hof van Twente uiterlijk in 2035 klimaatneutraal is. Dan wekken we evenveel of zelfs meer duurzame energie op dan we energie verbruiken in Hof van Twente. Onder duurzame energie verstaan we de energie afkomstig uit zon, wind, biomassa en water. We noemen deze omschakeling naar duurzame energiebronnen de energietransitie. We zijn in Hof van Twente aardig onderweg met het bereiken van onze doelen, maar we moeten ook nog heel veel doen. Tijd om aan de slag te gaan! Lees hieronder verder hoe:

Bakkerij Nollen zoekt bezorger in Goor

  • vrijdag, 12 oktober 2018 12:39

Wil jij werken met heerlijke ambachtelijke producten in Goor? Wil jij werken met heerlijke ambachtelijke producten in Goor? Bakkerij Nollen is per direct op zoek naar een medewerker van 18 jaar of ouder met een B rijbewijs. Ben jij een echte teamplayer, communicatief vaardig en bereid om op oproepbasis te werken? Kom dan het team versterken! De uren in deze functie zijn zeer variërend, dit is afhankelijk van het aantal te bezorgen bestellingen.

Onze gemeente is een prachtig groene gemeente, de naam HOF van Twente zegt het al. Bomen zijn mooi en zeker in de herfst genieten we ervan. Een nadeel is dat de meeste bomen in de herfst hun blad verliezen en dat brengt soms behoorlijk wat opruimwerk mee. Zijn er gemeentelijke bomen waarvan het blad in uw eigen tuin valt? Dan kunt u dat blad kwijt in de bladkorven die op verschillende plaatsen verspreid in de kernen van onze gemeente staan.

Een grote groep kinderen heeft op vierjarige leeftijd een te kleine woordenschat. Een van de oorzaken hiervan is dat zij onvoldoende worden voorgelezen. In Hof van Twente wordt in 11% van de gezinnen niet voorgelezen. Dit kan komen omdat ouders het niet gewend zijn om voor te lezen of omdat zij zelf niet goed kunnen lezen. Loes, de instantie die informatie en advies geeft over opvoeden en opgroeien, ontwikkelde speciaal daarvoor een boekje. Het boekje heet Boris en Bella gaan naar buiten. Wethouder Van Zwanenburg zegt dat de gemeente grote waarde hecht aan de taalontwikkeling van kinderen. “Het is niet alleen goed voor kinderen om voorgelezen te worden maar ook leuk dat kinderen gestimuleerd worden om buiten te spelen. Dit boekje dient een dubbel goed doel dus!”: zegt de wethouder.

all4gsm

Dorpsagenda powered

sio

agendahvelde

De verhalen van Gijs worden u aangeboden door

Reacties van lezers

Koop bij onze sponsoren

waar

WN op socialmedia

Zoeken op deze site!

Spreuk van de week

Mensen zullen twijfelen aan wat je zegt

maar geloven wat je doet

Tip spreuk: [email protected]

Koop bij onze sponsoren

Koop bij onze sponsoren